Blog

Formularul 200 „DECLARAȚIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE” din România pentru anul 2015 – are termen 25.05.2016

CINE depune Declaraţia 200?

Persoanele fizice care în 2015 au obţinut din România:

– venituri din activităţi independente (cu excepţia celor impozitate la norma de venit pentru care s-au efectuat plăţi anticipate), inclusiv din drepturi de proprietate intelectuală, activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision, mandat/în baza contractelor ori convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului Civil (cazuri în care se va anexa adeverinţa plătitorului de venit pentru stabilirea corectă a cheltuielilor deductibile;

! NU se declară veniturile obţinute de persoana fizică care a optat prin contract/convenţie pentru reţinerea unui impozit de 16%), venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente

– venituri din închirieri în valută (în cazul contractelor de închiriere în lei, nu se depune D200 decât în următoarele situaţii: declaraţia de venit estimativ a fost depusă în decembrie şi nu s-au stabilit plăţi anticipate /în situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia rezilierii / daca investiţiile la bunurile care fac obiectul unor contracte de cedarea folosinţei bunurilor / de comodat, sunt efectuate de chiriaş);
– venituri din activităţi agricole impuse pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă;
– câştiguri/pierderi realizate din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţi sociale şi valori mobiliare în cazul societăţilor închise (fişele de portofoliu se anexează obligatoriu la declaraţie);
– câştiguri/pierderi din vânzarea-cumpărarea de valută la termen, pe bază de contract;
– venituri din jocuri de noroc.

DACĂ SUNTEȚI INTERESAȚI DE SERVICIILE NOASTRE PENTRU REDACTAREA D 200 SAU A D 220 SI D 600 – pentru alinierea la cele mentionate mai sus – CLICK AICI

UNDE se depune declaraţia?

– la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul, persoana fizică cu domiciliul în România;
– direct la registratura organului fiscal;
– prin poştă, cu scrisoare recomandată;
-online, urmând instrucţiunile postate pe www.anaf.ro/Servicii online/Declaratii electronice/Persoane fizice, in acest caz fiind necesar ca persoana fizică/imputernicitul/reprezentantul fiscal să deţină un certificat digital calificat şi să obţină dreptul de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii online” ;
– prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, urmând instrucţiunile postate pe www.anaf.ro/Spatiul Privat Virtual/Înregistrare/Înrolare persoane fizice în spaţiul privat virtual.

Declaraţia se depune în scopul:

1. Stabilirii de organul fiscal a impozitului anual şi diferenţelor de plată/de restituit;
2. Sponsorizării de către persoana fizică a unei entităţi nonprofit şi/sau restituirii cheltuielilor cu burse private acordate de persoana fizică (2% din impozitul anual);
3. Regularizării în România a impozitului pe venit pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi care optează pentru regularizarea în România a impozitului potrivit articolului 116 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

FORMULARUL declaraţiei este disponibil GRATUIT:

1. Pe www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Persoane fizice/Despre impozite şi taxe/Formulare fiscale şi ghid de completare/Formulare fiscale noi/Modificate cu 1 ianuarie 2016/formular 200;
2. La orice unitate fiscala teritoriala;
3. Pentru depunere ONLINE, pe www.anaf.ro/Declaraţii electronice/Informaţii depunere declaraţii persoane fizice sau prin înrolarea în Spaţiul Privat Virtual.

SANCŢIUNI pentru nedepunerea în termen: AMENDĂ între 50 lei şi 500 lei (articol 336 alineat (3) din Legea 207/2015)

Sursa (mutumim) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov