Servicii

Contabilitate Financiara a Firmei

• Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
• Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
• Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
• Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
• Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
• Elaborarea balantei de verificare lunara;
• Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
• Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
• Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.

SUNA LA NUMARUL DE TELEFON – 0721 / 239.539


Servicii Salarizare Personal

• Intocmire pontaje;
• Intocmirea si depunerea statelor de plata;
• Intocmirea dosarelor de pensionare;
• Intocmirea si depunerea Declaratiei 112;
• Calculul concediilor si evidenta medicalelor;
• Calculul si evidenta concediilor de maternitate;
• Calculul si evidenta concediilor de odihna;
• Intocmirea adeverintelor pentru salariati;
• Intocmirea fisierelor pentru banci – plata pe card;
• Plata salariilor pe card;
• Calculul impozitelor pe salarii;
• Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj.

SUNA LA NUMARUL DE TELEFON – 0721 / 239.539


Servicii Resurse Umane

• Intocmirea contractelor individuale de munca ;
• Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca ;
• Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor
• Intocmirea adeverintelor de salariu;
• Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
• Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
• Consultanta privind salarizarea;
• Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca;
• Intocmirea documentelor pentru obtinerea repartitiilor de la AJOFM;
• Lista privind posturilor vacante obtinuta de la AJOFM;
• Depunere repartitii la ITM.

SUNA LA NUMARUL DE TELEFON – 0721 / 239.539


Refacere Contabilitate

• intocmirea si depunerea raportarilor privind obligatiile salariale (intocmirea si depunerea la organele competente a declaratiilor rectificative pentru salariati: CAS, somaj, sanatate si ITM);
• intocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a decontului privind tva – taxa pe valoarea adaugata;
• intocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
• intocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind impozitul pe profit;
• refacerea balantelor de verificare pentru fiecare perioada in parte.

SUNA LA NUMARUL DE TELEFON – 0721 / 239.539


Contabilitate de Gestiune a Firmei

• Contabilitatea intrarilor de marfuri sau materii prime;
• Contabilitatea fiselor de magazie;
• Contabilitatea stocurilor de marfuri;
• Intocmirea si inregistrarea notelor de intrare-receptie si a bonurilor de consum/notelor de predare;
• Evidenta documentelor primare justificative referitoare la vanzari;
• Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
• Contabilitatea importurilor si exporturilor;
• Contabilitatea iesirilor de produse finite, de marfuri sau servicii;
• Prelucrarea facturilor catre clienti.

SUNA LA NUMARUL DE TELEFON – 0721 / 239.539