Blog

IMPORTANT – toate companiile trebuie să alinieze salariile angajaților la nivelul noului salariu minim pe economie (de la 01.05.2016)

Prin Hotărârea Guvernului Romaniei numărul 1017/30.12.2015 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată – publicata in Monitorul Oficial numarul 987/31.12.2015, s-a impus majorarea salariului minim la 1.250 lei.

Avand in vedere cele de mai sus, se impune ca toate companiile sa elaboreze decizii colective pentru marirea salariului minim, pentru a se alinia prevederilor precizate mai sus – pana la 30.04.2016 sau in 20 de zile dupa 01.05.2016.

Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menționat în prezenta hotărâre de guvern, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune.

DACĂ SUNTEȚI INTERESAȚI DE SERVICIILE NOASTRE IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE – pentru alinierea la cele mentionate mai sus – CLICK AICI